Idag har det pratats matte i klassrummet. Eleverna blev indelade i grupper med förskoleklass och ettor blandat och sedan fick de alla varsitt häfte med Kängurumatte. Kängurumatte är olika sorters matteuppgifter, mönster, geometriska former, räkning, begrepp osv. Eleverna fick instruktionerna att alla skulle få komma till tals i gruppen och få berätta vilket det rätta svaret var samt hur de kommit fram till det. Ettorna fick ett litet större ansvar då de skulle läsa instruktionerna samt ha ett litet övergripande ansvar för samarbetet. Det var härligt att se hur de hjälptes åt och klurade på lösningarna tillsammans!

Nästa vecka kommer vi att gå igenom häftet och grupperna kommer att få redovisa hur de tänkt. Att prata matte är lika viktigt som att kunna räkna!