Idag har förskoleklassen och ettorna arbetat med olika bilduppgifter.

Förskoleklassen fick varsitt papper som de skulle vika på mitten.Sedan fick de skriva sitt namn över hela pappret och vi hjälptes sedan åt att visa var de skulle klippa ut.Efter att ha öppnat upp så fick de bestämma vad som skulle vara upp och ned och sedan fick de börja färglägga sin namnfigur.

Nedan ser ni det färdiga resultatet.Ettorna fick bygga sin första bokstav av ental och tiotal och sedan räkna ut vad bokstaven är värd.