Jag heter Helena Kortelainen. Jag är utbildad förskollärare men håller nu på att vidareutbilda mig genom VAL-projektet på Stockholms Universitet. Under hösten 2015 påbörjar även Grillbyskolan Mattelyftet där jag kommer att delta.