Morgonen började med att alla fick lägga sina visningssaker längst ned i klassrummet och sedan läste jag ur boken  Lilla Tvärtomboken. Hur skulle det bli om golvet var tak och taket var golv? Vad skulle djuren säga om de kunde prata samma språk som vi? Vad är fint och vad är fult? Alla tycker ju olika, vem har rätt? Många saker fick vi att fundera kring och ändå har vi inte läst ut boken!

Oj, vad mycket spännande saker eleverna hade med sig till visningsdagen! En efter en fick de hämta sin sak och visa och berätta om den. I början ställde jag frågor till eleven om saken men den rollen tog eleverna gladeligen över. - Hur gammal är den? - Kan den göra något? - Är den tung eller lätt? - Vad heter den? - Vem har du fått den av? Det var imponerande att höra alla frågor och se deras intresse!

Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer 2.2 Kunskaper Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling.

Vi har även hunnit med att pyssla lite och ha fri lek.

Ettorna har haft en musikstund med Marlene och förskoleklassen har arbetat lite med Trulle.

Ha det gott! Helena