TISTA

Anton har tagit med säj enbok som handlar om jorden .Vi har lest i våra bengk  bok.


Vi har jobat med ental och tiotal.Vi har titat på film som handlar om årstider.Anton och Vera har skrivit och tagit alla fotografier.