Lgr 11 2.2 Kunskaper Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

Idag fick förskoleklassen besök av tandsköterskan Ulrika. Hon pratade med förskoleklassen om deras tänder och hur de ska sköta dem. De fick i uppgift att komma ihåg siffran 2! Två gånger per dag ska de borsta tänderna i två minuter. Eftersom de blivit så stora ska de nu använda 2 cm tandkräm på tandborsten. Alla fick sedan pappersinformation att ta med sig hem samt en tandborste!

 

I klassrummet fortsatte vi sedan att bearbeta ämnet genom en klassdiskussion om vad som är bra respektive mindre bra för tänderna. Innan förskoleklassen fick fri lek klippte de ut mat, godis och dricka att sätta upp på den glada och den ledsna tanden. 

 

 

Ettorna började dagen med att fylla i ett VÖL diagram med mig. VÖL står för Vet, Önskar veta, Lärt mig. Vi skulle under dagen arbeta med igelkotten så de sa vad de kunde/ visste om igelkotten och sedan vad de ville veta och jag skrev 😅 De konstaterade att de visste ganska mycket men hade ändå flera funderingar och saker de ville veta. 2 små korta filmer tittade vi på för att sedan gemensamt läsa en text ur en faktabok. Ettorna hade texten framför sig och jag hade den även på smartboarden. När vi läst fick de ett papper med lite frågor att svara på. De som ville arbetade utan stöd och hjälp och de andra hjälptes åt att söka svaren i texten. De arbetade på mycket bra! Nästa vecka ska vi göra den avslutande delen av vårt VÖL det vill säga skriva upp vad de lärt sig och se om de fått svar på några av sina frågor.

Imorgon är jag på universitetet i Stockholm. På måndag är det studiedag och på tisdag fotografering. Ha det gott! Helena