Vad är en mening? Efter att ha pratat och utmanat eleverna fick jag erfara att de tyckte att en mening måste ha tre ord eller mer och en del tyckte att det räckte med enbart tre ord, vilka som helst. Genom att först prata och få eleverna att förklara för mig ser jag vad/vilka delar jag behöver arbeta med. Nu upptäckte jag även att vissa elever tycker att en mening är de ord som står på en rad, nästa rad är en annan mening. Nyttigt för mig att inte bara utgå från vad jag tror utan även lyssna in för att sedan utgå från deras kunskaper när vi fortsätter lektionen.

Vi har alltså pratat och arbetat mycket med meningar idag och efter att jag hade skrivit en massa på tavlan ville även eleverna det. Här är de meningar som de skrev!Eleverna läste inte läsläxan för mig idag men de har läst en massa annat bland annat när de byggde meningar.Alla elever fick varsin bunt med ord som de skulle bygga ihop till en mening. Nu repeterade vi att en mening börjar med stor bokstav och slutar med punkt. När vi gjort detta en stund fick de tillverka knasiga meningar. På bordet hade jag lagt tre högar, en med "börjor", en med mittdel och en hög med slut.De fick alla komma fram och ta en del från varje hög och sedan bygga ihop de knasiga meningarna och läsa dem högt för de andra i klassen. Mycket knasiga saker blev det!Efter rasten började jag läsa sagan Lennarts listor och så pratade vi om när det är bra att ha listor. Förslagen var många: resultatlistor, spellistor, inköpslistor, önskelistor osv.

Vi gjorde en gemensam lista för att visa hur man kan göra. Vår lista handlade om djur vi tycker om.Förutom detta gjorde de egna listor över vilka kläder de trodde att Lennart hade i sin garderob och så avslutade vi med att göra en lista över olyckor eleverna varit med om.Då det är lång dag på onsdagar så hinner vi med massor och idag repeterade vi minutvisare och timvisare samt räknade minuter på klockan.På eftermiddagen samarbetade vi med Rojo och Marron och i varje klassrum tittade de på olika avsnitt av Ugglan och kompisproblemet. Vi fokuserade alltså idag på det sociala och hur man är mot varandra. Vi tittade på ca halva filmen och sedan fick eleverna komma med förslag hur man ska lösa problemet och sedan tittade vi på hur de gjorde i filmen. Det är nyttigt att få höra kompisarnas resonemang och förslag hur olika dilemman kan lösas. Idag handlade filmerna om att känna sig utanför, att bli retad och att våga säga ifrån. Innan de fick en stunds fri lek skrev och ritade alla lite kring hur de tänker sig sin drömskola. Hur man ska vara mot varandra där, hur miljön ska vara ute och inne och om man ville göra och lära sig något speciellt. Spännande!