Idagvihaft  visngsdag  och  idrot    flår  egnelska  anton  vidar