Dagen har inneburit mycket "göra klart". Det är fantastiskt att se och få uppleva hur stora och duktiga eleverna har blivit under året! Vilket eget ansvar de nu tar för att göra klart påbörjade arbeten!

Efter rasten stannade vi alla ute och det var dags för Klara att hålla i sin planerade lektion. Hon hade förberett genom att skriva ned en planering vad hon behövde samt hur leken skulle gå till.Hon samlade barnen och gick igenom leken och visade tydligt var alla skulle stå. Leken hon planerat var Spindelkull.

Efter lunch avslutade vår lärarstudent Amanda sitt dinosaurietema. De tittade på ytterligare ett avsnitt av Andys dinosaurieäventyr och sedan avslutade hon med sista delen i VÖL. Vad har ni lärt ert under dessa lektioner? Har ni fått svar på vad ni önskade att få veta?Det är ett bra sätt att arbeta både för oss som lärare och för eleverna. Innan man börjar ett nytt avsnitt får man då reda på vad eleverna redan kan och vad de önskar att få veta. Vi lärare kan då lägga lektionerna på en bra nivå efter barnens kunskaper. Eleverna känner en större motivation då de ser att deras funderingar och önskningar efterfrågas. Efter arbetet kan man tydliggöra för eleverna vad de lärt sig och det blir även en utvärdering för oss som lärare. Har våra planerade lektioner lett till ny kunskap, har eleverna fått svar på sina frågor osv.

Ha en riktigt skön helg!

// Helena